PDF Genderstereotiep en sekse rolbevestigend beeld- en tekstmateriaal in kinderboeken. Een literatuuronderzoek en inhoudsanalyse.

€ 2,50

Dit tweeledig onderzoek biedt inzicht in de historische ontwikkeling van genderrollen in kinderboeken aan de hand van literatuuronderzoek en bestaat daarnaast uit een verkennend content-analyse onderzoek naar de representatie van genderrollen in Nederlandse kinderboeken.

Na ontvangst van betaling ontvangt u de volledige thesis als pdf bestand in uw mailbox.

Genderstereotiep en sekse rolbevestigend beeld- en tekstmateriaal in kinderboeken. Een literatuuronderzoek en inhoudsanalyse. Kim Blackburn, Bachelorthesis, Pedagogische Wetenschappen, Universiteit van Amsterdam, 2011. Aantal pagina's 75.